Basketball Roster

 
  
  
  
  
  
  
  
12Johnny
  
Varsity
11
5'10"155
11Chase
  
Varsity
12
5'8"155
12Alex
  
Varsity
21
6'4"185
12Dylan
  
Varsity
31
5'11"165
12Mitchell
  
Varsity
33
6'5"186
12Caleb
  
Varsity
41
6'6"195
12Sam
  
Varsity
43
6'1"180
11Kyle
  
Junior Varsity
11
5'10"150
11Jake
  
Junior Varsity
12
5'6"135
11Nick
  
Junior Varsity
21
5'8"145
11Riley
  
Junior Varsity
23
5'11"175
10Chandler
  
Junior Varsity
25
6'2"165
11Dakota
  
Junior Varsity
31
6'3"160
11Tyler
  
Junior Varsity
33
6'0"160
11Matt
  
Junior Varsity
43
6'0"150